logo ukstudy white

UKStudy.com

نظر شما، ارزشمندترین هدیه به ما


دانش‌آموز و دانشجوی عزیز، ما می‌دانیم که کیفیت دریافت خدمات برای شما مهم است برای همین از شما خواهش می‌کنیم ما را در بهبود این امر یاری کنید تا خدمات UKStudy.com را آنطور که دوست دارید به شما ارائه دهیم.

clouds ukstudy background

فرم نظرسنجی

1

آیا مشاوران تخفیفات ویژه را معرفی کردند؟

2

آیا مشاوران زمان کمی را برای راهنمایی شما اختصاص دادند؟

3

آیا مشاوران جواب دقیقی به شما دادند؟

4

آیا برخورد مشاوران با شما خوب بود؟

5

آیا مشاور درخواست شما را پیگیری کرد؟

6

آیا از مشاوره راضی بودید اما شرایطتان مناسب نبود؟

7

آیا بورسیه می‌خواستید اما برای دریافت خدمات بورسیه تمکن مالی نداشتید؟

8

آیا صرفا به تحصیل در آکادمی فوتبال علاقمند بودید؟

9

بزرگترین مانع شما برای تحصیل در انگلستان چیست؟?(حداکثر سه گزینه)

انتقاد، پیشنهاد یا درخواست خود را با همکاران ما در میان بگذارید.

ایمیل: