مدارس شبانه روزی IB

مدارس شبانه‌ روزی ‌IB

 The International Baccalaureate یک دوره‌ی تحصیلی پیشرفته‌ی دو ساله در دوره‌ی متوسطه است که در سال 1968 تأسیس شد و اکنون در مدارس بیش از 140 کشور تدریس می‌شود. برای کسب مدرک IB ، دانش‌آموزان بایستی علاوه بر گذراندن دوره‌ی آموزشی شش موضوع اصلی که شامل زبان و ادبیات، بدست آوردن مهارت در زبان، مطالعه‌ی افراد و جوامع، علوم، ریاضیات و هنرها است، مقاله‌ای با حداکثر 4000 کلمه‌ نیز بنویسند. علاوه بر این دوره‌، دانش‌آموزان باید دو پروژه‌ی رسمی را انجام داده و به اتمام برسانند و حداقل 50 ساعت خدمات اجتماعی نیز انجام دهند.

 

boardingschool-BG-ukstudy farsi offer

 

مدارس شبانه ‌روزی IB از محبوب‌ترین مدارس شبانه ‌روزی در انگلستان، آمریکا و اروپا هستند. هدف این مدارس دستیابی به سطح عالی آموزش در سطح بین‌المللی است. بنابراین، دانشجویان با تحصیل در این مدارس می‌توانند در آینده شغل و حرفه‌ی مورد علاقه‌ی خود را پیدا کنند. مدارس شبانه‌روزی IB در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی بسیار محبوب هستند زیرا سیستم آموزشی sixth form مورد تایید این کشورها است که مدرک IB بخش مهمی از این سیستم است. با تحصیل در مدارس شبانه ‌روزی IB دانش‌آموزان با فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌شوند. شایان ذکر است که هر دانش‌آموزی که مدرسه‌ی IB را انتخاب کرده است، از انتخاب خود پشیمان نشده است.

 

boardingschool-BG-ukstudy farsi blog

 

هدف برنامه‌های IB ارائه‌ی آموزش‌هایی است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا پیچیدگی و چالش‌های جهان امروز را درک کنند. این دوره‌ی آموزشی فراتر از مرزهای فرهنگی، ملی و جغرافیایی است که باعث افزایش تعامل، بروز ایده‌های جدید و ایجاد روابط سازنده می‌شود. در تمام برنامه‌های IB دانش‌آموزان ملزم به یادگیری چند زبان‌ مختلف هستند چرا که اینگونه امکان توسعه‌ی درک فرهنگی و احترام متقابل فراهم خواهد شد. روش به کار برده شده در این دوره‌ها براساس چرخه‌ی تحلیل، عمل و عکس‌العمل است – ترکیبی از پرسش‌، انجام و تفکر. آن‌ها در این دوره بر اهمیت روابط میان انسان‌ها نیز تأکید می‌کنند و معتقدند که نتایج تحصیلی دانش‌آموزان بر پایه‌ی روابط معلمان و دانش‌آموزان است.